پوشش سقفی آندوویلا همچون سیستم آندولین مرکب از ترکیبات سلولزی و فیبری بازیافتی (50٪) با تاییدیه موسسه ICC-ESS میباشد.  و بیتومن که یک نوع قیر طبیعی می باشد به همراه رزین و رنگ دانه های طبیعی تحت فشار بالا و حرارت زیاد تحت استاندارد های زیست محیطی تولید می گردند .گرمای بوجود آمده بوسیله نورخورشید در مکان هم پوشانی ورقهای قیر موجب میشود که داخل ورق ها به یکدیگر محکمتر اتصال یافته  وسقفی یکپارچه و مقاوم در برابر شرایط جوی ایجاد میکنند . دارای رنگ بندی متنوع وبا تونالیته انحصاری  میبباشد . فرمول ترکیبی مواد کامپوزیتی بکار رفته در ورق ها به گونه ای  است که هرگز دچار قارچ و کپک زدگی نمیشود، قیمت آندوویلا در قیاس با سایر پوشش های سقف شیبدار همچون شینگل و دکرا بسیار مقرون به صرفه تر است.