سیستم ال اس اف (LSF) در ساخت ويلاها, ساختمانهاي مسكوني و اداري تا چهار طبقه, هتل ها و هتل آپارتمانها, مدارس و دانشگاهها, رستورانها, کمپهای اقامتی و تفريحی و …. استفاده می شود.

ساختمان هاي چند واحدي

دفاتر و ساختمان هاي تجاري کوچک

ساختمان هاي ورزشی و آموزشی

واحدهاي صنعتی

احداث نیم طبقه در داخل بناهایی با ارتقاع زیاد

افزایش طبقات ، اضافه بنا و اضافه اشکوب بر روي پشت بام ساختمان هاي موجود

فضاهاي کاربردي پیش ساخته مثل سرویس هاي بهداشتی به صورت     Box System

بازسازي مناطق آسيب‌ديده از بلاياي طبيعي (زلزله، سيل، طوفان، رانش زمين و …) از نقطه نظر اسكان دائم

اسكان نيمه موقت آسيب‌ديدگان از بلاياي طبيعي (با توجه به سرعت احداث و هزينه پايين)

احداث مسكن كوچك و ارزان قيمت براي جوانان

احداث شهركهاي مسكوني جديد (در قالب انبوه سازي):

ساخت و ساز جديد در شهرهاي كوچك و روستاها (اعم از مسكوني، آموزشي، فرهنگي وغيره)