ویدئوهای سازه سبک

بیمارستان اروند اهواز
طالقانی
کمپ گردشگری خلیج فارس
بیمارستان حضرت فاطمه
ویلا در فشم
بیمارستان یاس
دانشگاه تربیت معلم
اداره ثبت اسناد شمیرانات
بیمارستان یاس
اداره کل ثبت اسناد کشور
خانه موزه دکتر شریعتی
دیوار برشی
زارع وارنا
پردیس سینمایی صبا
صفر تا صد سبک سازی
شاتل
بندر انزلی
یک ویلای تکمیل شده
مهدی آباد