• تنها سفال تولید داخل که در3 طرح مختلف هلندی، پرتغالی ، مارسی وتنوع رنگ نامحدود تولید می شود.
  •  تنها سفال تولید داخل که موفق به کسب استاندارد گردیده است.
  •  خط تولید ریلی (سرامیکی) مطابق باآخرین تکنولوژی جهانی
  •  تنها سفال تولید داخل که گارانتی مادام العمر(Life time) دارد (مستقیماًازکارخانه)
  •  وزن هر متر مربع :40kg/m2
  • تعداد مورد نیاز درهرمترمربع 12عدد
  • ابعاد:450mm*220mm
  • وزن هر تايل : 2.7 كيلوگرم