ورق های فولادی مجاز برای استفاده در سیستم ال اس اف (LSF) بر اساس استاندارد ASTM A 1003 عبارتند از :

فولاد سازه ای رده 230 تیپ H (ST230 H )

فولاد سازه ای رده 340 تیپ H ( ST340 H)

فولاد سازه ای رده 230 تیپ L  ( ST230 L)

فولاد سازه ای رده 340 تیپ  L ( ST340 L)