آندولین با مقاومت مناسب بشکل ورق از ترکیب الیاف طبیعی خالص تولید شده است و در مسیر تولید بوسیله روشی خاص ورقها همزمان با تزریق بیتومن ، از درون رنگ می گیرند به نحوی که در بدترین شرایط جوی ، رنگ آن تثبیت شده باقی می ماند. این پوشش سقفی محصولی مناسب در مقابل نفوذ آب می باشد و به جهت منعطف بودن ترک نمیخورد ، زنگ نمی زند و پوسیده نمی گردد ،در برابر مواد بیولوژیکی و شیمیایی موجود در هوا مقاوم بوده و عمری بالا دارد واز طرفی نیازی به وارسی مکرر نداشته و با محیط زیست سازگار است.